Louis J. Ptacek, MD

Professor, Department of Neurology

Ying-Hui Fu, PhD

Professor, Department of Neurology

Alexander Fay, PhD, MD

Clinical Fellow

Daniel Levine, PhD

Postdoctoral Fellow

Pu-Yun Shih, PhD

Postdoctoral Fellow

Xianlin Zou, PhD

Postdoctoral Fellow

Victor van Alebeek

Staff Research Associate

Iris Wang

Lab Assistant

Mingyang Ma

PhD Student

Recent Doctoral Fellows

 • Qing Dong
 • Chen Yin
 • Lijuan Xing
 • Guangsen Shi
 • Zenghua Fan
 • Arisa Hirano
 • Pei-Ken Hsu
 • Wonhee Woo (HHMI Fellow)
 • William Casey Hallows
 • Luoying Zhang
 • Shen-Yi (Bruce) Howng
 • Suet Ying (Christin) Chong
 • Yong Huang
 • Shu-Ting Lin
 • Mary Heng